Dozwolony użytek

Z utworów objętych prawami autorskimi możemy korzystać w ramach dozwolonego użytku:

 1. Prywatnego
 • W rodzinie lub najbliższym otoczeniu
 • Dzieląc się nimi bezpośrednio
 1. Publicznego
 • W celach edukacyjnych
 • W jednostce oświatowej
 • Tworząc kopie do celów edukacyjnych, analitycznych
 • W ramach działalności bibliotek

Utwory udostępniane są na podstawie licencji. Do jednych z najbardziej popularnych i przejrzystych należą licencje Creative Commons, wśród których wyróżniamy:

 • CC O = dowolne użycie
 • CC BY = uznanie autorstwa
 • CC SA =na tych samych warunkach
 • CC ND = bez utworów zależnych
 • CC NC = użycie niekomercyjne

Licencje te mogą się ze sobą łączyć.

Szukasz informacji na temat licencji Creative Commons? Sprawdź:

Szukasz zasobów z których możesz korzystać ? Sprawdź: