Czym jest utwór?

O utworach słów kilka

Podstawowe definicje z obszaru praw Autorskich:

Utwór (przedmiot, którego ochrony dotyczy prawo autorskie) jest:

 • ideą która została zmaterializowana, wyrażona przez twórcę 
 • ma autora lub autorów, którzy go stworzyli
 • jest efektem niepowtarzalnej, twórczej działalności

Utwór zależny to swoiste opracowanie cudzego utworu, które wyróżnia to, że:

 • zależy od pierwowzoru (bez niego jego istnienie nie byłoby możliwe lub byłoby pozbawione sensu)
 • jest stworzony przez artystę 
 • ma w sobie pierwiastek twórczy
 • jest objęty prawami autorskimi, podobnie jak jego pierwowzór

Utworami w rozumieniu prawa autorskiego nie są:

 • krótkie informacje prasowe dotyczące bieżących wydarzeń
 • dokumenty urzędowe

Prawo cytatu (pozwalające w sposób zgodny z prawem, w określonych granicach, korzystać z czyjegoś dorobku artystycznego):

 • dotyczy część długiego lub całość krótkiego utworu
 • wymaga wyraźnego zaznaczenia początku i końca cytatu
 • wymaga rzetelnego podania źródła, z którego zaczerpnięto cytat
 • wymaga podania autora, którego utwór jest cytowany
 • stanowi tylko część większej całości i pełni w niej rolę podrzędną, pomocniczą
 • jego użycie jest uzasadnione i pojawia się np. w celu polemiki, analizy, wyjaśnienia czy tłumaczy się prawem gatunku (np. w parodii)\

Cytaty w internecie często pojawiają się w remixach i kolażach (np. filmowych)

Prawo przedruku

 • pełni funkcję informacyjną i dotyczy już rozpowszechnionych elementów np. sprawozdań z aktualnych wydarzeń, przemówień publicznych (również transkrypcji zarejestrowanego dźwięku) czy krótkich streszczeń już rozpowszechnionych utworów

Warto zajrzeć na strony:

 

Jeśli interesuje Was tematyka praw autorskich, dozwolonego użytku i otwartych licencji – koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube.

Widzimy się w kolejnych odcinkach Otwartej Pracowni!

Kasia Kowińska